georeferencinio pagrindo žemėlapis

georeferencinio pagrindo žemėlapis
georeferencinio pagrindo žemėlapis statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Žemėlapis, kuriame ortofotografinio ar kosminio žemėlapio fone vaizduojami mažiausiai kintantys Žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371048&p_query=&p_tr2=2 ryšiai: susijęs terminasgeodezinis pagrindas susijęs terminasortofotografinis žemėlapis susijęs terminaskosminis žemėlapis šaltinis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 54-2649)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”